Inflytandet för medarbetarna i staten måste öka vid IT-utveckling

Press
Fackförbundet ST har gjort en undersökning, Ökad digitalisering, en möjlighet? bland våra medlemmar. Rapporten handlar om hur medlemmarna ser på digitaliseringen i större statliga verksamheter och många ser både för- och nackdelar. Bland det positiva nämns att det är enklare att utföra arbetet, man får mer information och flexibiliteten ökar.

Det största problemet verkar ligga vid beslut och inköp av IT-utrustning. Bara en av tio medarbetare upplever att det har något inflytande i den processen. Det kan leda till att de verktyg som köps in inte är användarvänliga och det påverkar hela verksamheten.

- Statliga myndigheter och verk måste ge sina medarbetare ett reellt inflytande över utveckling och inköp av IT som påverkar deras arbetsvardag. Vi i ST ser IT-skyddsronder som ett bra stöd för att fånga verksamhetens behov och medarbetarnas förslag, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST. 

Bland fördelarna med ökad digitalisering nämns att det är enklare att utföra arbetet, man får mer information och flexibiliteten ökar. 

- Medarbetarna i statliga myndigheter menar att det som negativt med digitaliseringen är IT-strul, system som inte är kompatibla med varandra och den tid detta tar från arbetsuppgifterna. Det är fyra av tio medarbetare som upplever stress i och med ökad digitalisering, fortsätter Britta Lejon.

I rapporten lyfter medarbetarna i statliga myndigheter fram att de får tekniska lösningar i form av IT-program och telefoner sedan förväntas de kunna hantera dem. Efterfrågar de utbildning så hänvisas det allt för ofta till instruktionsböcker och manualer. Det händer att medarbetare får lära varandra, det är den enda kunskapsöverföring som sker.  

- Det är nödvändigt att lägga mer tid på utbildning av medarbetarna i IT-system, program och telefoner, det ligger både i medarbetarnas och arbetsgivarens intressen. Att kunna ett system eller program man arbetar med på basnivå räcker inte, då missar man finesserna, avslutar Britta Lejon.  

Drygt 250 medarbetare i de tjugo största myndigheterna har svarat på frågorna. 

För mer information: Kontakta Sofia Johansson, pressekreterare, på 070-314 52 73 eller via sofia.johansson@st.org