I dag är det internationella kvinnodagen, 8 mars 2021.

Nyhet
Det är många som vill prata jämställdhet och hur viktigt det är. Det anordnas seminarier, och många debattartiklar publiceras kring frågan på olika sätt just på 8 mars. Det är bra att frågan om jämställdhet och feminism belyses. Men det behövs konkreta handlingar för att vi ska komma vidare i kampen. Det räcker inte med att belysa bristen på jämställdhet.

Förra veckan publicerade ST en essä på temat arbetsmiljö och jämställdhet. En fortsatt fråga då vi ser att det är fortsatt stora problem med arbetsmiljö och att det är kvinnor som grupp som drabbas värst. Arbetsgivarverkets undersökning om arbetsmiljö  publicerades i förra veckan, visar just på de stora arbetsmiljöproblemen som finns. Det är tydligt att kvinnor har en sämre arbetsmiljö. Exempelvis att 16 procent av kvinnor som är anställda inom staten upplever mobbing från kollegor och chefer, medan siffran på den övriga arbetsmarknaden är 8 procent. Eller att statligt anställda kvinnor upplever att de i större omfattning blir utsatte för könsdiskriminering (17 procent), medan siffran för den totala arbetsmarknaden är 8 procent. Det är klart att staten har en hemläxa att göra kring de här frågorna, som också Fackförbundet STs ordförande Britta Lejon lyfter i en intervju med publikt om Arbetsgivarverkets rapport. Vi behöver göra något åt de här problemen. Det syns inte minst i Allbrights rapport som visar att Sverige hamnar efter våra nordiska grannländer eller i Sveriges kvinnolobbys nya rapport. Sverige kan inte fortsätta slå sig för bröstet som världens mest jämställda land. Det krävs handling.

  • Det behövs ett genusperspektiv på arbetsmiljöarbetet, både i det förebyggande arbetet och det reaktiva arbetet, för att synliggöra bland annat problem med inflytande, arbetsbelastning och könsdiskriminering.
  • Det behövs fler chefer inom den statliga sektorn och cheferna behöver få tid till att utöva sitt ledarskap och bygga relationer med medarbetarna. Det är viktigt för att kunna sätta in åtgärder för att förebygga sjukskrivingar men även för att bygga klimat så att anställda vågar lyfta problem de ser på arbetsplatsen.
  • Samverkan. I arbetet med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön behövs, förutom ett genusperspektiv, att det sker i samverkan mellan fack, skyddsombud och chefer/ledning. De behöver varandra för att få att få syn på vilka åtgärder en viss arbetsplats behöver.
  • Ett arbetsmiljöarbete för jämställdhet måste hålla över tid. Det räcker inte med att det göra punktinsatser med jämställdhetsarbete. Arbetet måste löpa under en längre period och kan inte vara beroende av en viss chef eller ledningen tycker frågan är viktigt. För att få effekt måste det implementeras på ett grundläggande sätt. Forskning visar att de organisationer som arbetar med systematiskt kvalitetsarbete är de som lyckas bäst att driva utveckling och förändring gällande arbetsmiljö och jämställdhet.