Hör av dig till oss!

Nyhet
Vi i ST vill uppmuntra till att fler nyanlända snabbt ska komma i arbete. Kanske finns det också jobb på din arbetsplats som inte blir gjort?

Vi tror att en av pusselbitarna för det kan vara beredskapsjobb, enklare arbetsuppgifter för den som inte har så lång arbetserfarenhet. Därför letar vi nu efter arbetsplatser där det finns arbetsuppgifter som annars inte blir gjorda men som skulle kunna vara till nytta för samhället om det blev gjort. Finns det något på din arbetsplats som skulle behövas bli gjort? Kanske det finns arkivering som behöver göras? Eller finns det inventering som aldrig blir av? Eller inmatning av uppgifter som ingen hinner med?

Vi samlar på arbetsuppgifter som skulle kunna bli beredskapsjobb för nyanlända. Vi tänker skapa en lista med inspel, tips och idéer för att hjälpa regeringen på traven. Mejla dina förslag och idéer till oss på staben@st.org

Tusen tack på förhand!
 

PS: Kolla in ST-bloggen på vilken Marie Martinsson, utredare på ST, utvecklar våra ideer.

Till bloggen