Bild på personerna som tilldelats STs guldnål

Guldnålar till förtroendevalda!

Nyhet
Britta Lejon delade under förbundsstämman ut STs guldnålar till förtroendevalda som nominerats och haft uppdrag i sina avdelningsstyrelser i mer än 15 år.

Alla som fått den fina utmärkelsen har genom sitt fackliga arbete skapat värde för STs medlemmar genom engagemang, kunskap och förhandlingsarbete.

Ett stort tack och grattis till 2019 guldnålsmottagare

 

De är från vänster till höger på bilden:

Esbjörn Nilsson - ST inom CSN (Kiruna)

Anne-Jeanette Johansson - ST inom Länsstyrelsen (Huddinge)

Anders Staffas - ST inom Livsmedelsverket (Uppsala)

Britt Edgren - ST Länsstyrelsen (Hammarö)

Arne Lundgren - ST inom Kronofogden (Sala)

Eva Bergius - ST inom Lantmäteriet (Kolmården)

Michael Hemberg - ST inom Länsstyrelsen

Maria Bodén - ST inom Länsstyrelsen (Luleå)

Carin Söderhäll - ST inom Universitets- och Högskoleområdet (Uppsala)