Ge Riksrevisionen den nystart som behövs

Press
Idag har riksrevisor Margareta Åberg meddelat att hon kommer begära att riksdagen entledigar henne från uppdraget. Detta kan ske så snart det finns en ny riksrevisor på plats. Tidigare har de två andra riksrevisorerna avgått.

- Nu har Konstitutionsutskottet en ypperlig chans att ge Riksrevisionen en bra nystart. Transparensen måste öka, tjänstetillsättningar måste vara oklanderliga och utredarna på Riksrevisionen bör få ett större oberoende, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Riksrevisionen har en särställning bland myndigheter eftersom de ska granska statens verksamhet. I all statlig verksamhet, och särskilt på Riksrevisionen, är principerna om rättssäkerhet, opartiskhet och saklighet så viktiga att de aldrig får åsidosättas av jakten på högre effektivitet och produktivitet.

- Det är ett välkommet besked att även Margareta Åberg lämnar sitt uppdrag som riksrevisor. Det är vad som krävs för att börja återupprätta förtroendet för Riksrevisionen, kommenterar Britta Lejon.

För mer information kontakta Sofia Johansson, pressekreterare, på 070- 314 52 73 eller via sofia.johansson@st.org.  

Press

ST kommenterar Riksrevisionen

Förtroendet för Riksrevisionens oberoende och saklighet har skadats allvarligt, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, i en kommentar med anledning av DNs avslöjanden om brister i revisionen och ledningens bristande agerande. Britta Lejon kräver att KU agerar snarast så att förtroendet för Riksrevisionen som institution kan återupprättas.