Glad person i kontorsmiljö

4 vanliga karriärtyper – vilken är du?

Nyhet
Begreppet “karriär” förknippas ofta med att man klättrar i hierarkin på ett företag, organisation eller i en bransch. Faktum är att det här bara är ett sätt att vilja utvecklas karriärmässigt, och det är inte ens det vanligaste sättet i Sverige. 

Vi säger ofta att man klättrar i karriären, men det är mer rättvist att säga att man tar sig framåt i karriären, eller att man utvecklas i karriären. Karriär handlar om att utvecklas i sitt professionella liv. Det handlar om att lära sig nya saker, utvecklas och att känna att det man gör känns meningsfullt för en själv. 

Hur vi som individer föredrar att göra detta skiljer sig åt - vi har olika utvecklingsstilar. Ofta är du en kombination av flera, men man kan identifiera sig med en lite mer än de andra. Vilken eller vilka känner du igen dig i?

1. Den linjära

Utveckling: Vill hela tiden få större ansvar, befogenheter och klättra “uppåt” i organisationen. Efter ca: 2-3 år vill man vidare, gärna helst ha chefens jobb eller en helt annan roll. 

Drivkraft: Vill få utökat ansvar och fler befogenheter. Är tävlingsinriktad och tycker om att vara med och påverka, speciellt när det är betydande förändringar som ska genomföras. 

Vill belönas med: Du uppskattar materialistiska belöningar så som löneökning, tjänstebil, bonus etc. Du vill också bli belönad med synliga tecken på att du utvecklas och får större ansvar i organisationen, såsom till exempel en ny titel. 

2. Experten

Utveckling: Experten vill bli bättre och bättre på ett snävare och snävare område. Du koncentrerar dig på ett område som du vill bli bäst på. Gärna bäst i landet, eller varför inte världen? Jobbar inom samma område under en lång tid, kanske till och med hela karriären. 

Drivkraft: Att skaffa sig och ha kunskap inom ett område som andra inte kan lika mycket om. Drivs av att känna sig smart, kunskapsrik och påläst. 

Vill belönas med: Du vill gärna få uppdrag som kräver din specialistkunskap, eller som gör att du får sätta dig in i ditt område ännu mer. Du tycker om att berätta om din kunskap för andra. 

3. Utvecklaren/utvidgaren

Utveckling: Du vill skaffa dig bred kunskap inom många olika områden för att bredda den allmänna kunskapsbasen så att du känner dig trygg i din roll. När man utvecklas går man gärna till ett nytt område som både har likheter och stora skillnader från det man senast gjort. Man stannar gärna inom samma område i ca 4-6 år. 

Drivkraft: Att ständigt utvecklas och lära sig nytt, men inom trygghetens ramar. Vill gärna träffa nya människor och lära av dem och få nya perspektiv på saker genom dessa möten. Personlig utveckling är den främsta drivkraften. 

Vill belönas med: Att få utrymme för att utvecklas och skaffa sig ny kunskap, till exempel nya utmanande projekt eller kurser. Finner värde i att kollegorna och gruppen mår bra och har samma grundvärderingar. 

4. Episodikern 

Utveckling: Du byter gärna både bransch, företag och arbetsuppgifter ofta. Det finns ingen röd tråd i det du tar dig an och du rör dig fritt utan att ta hänsyn till gamla meriter när du söker dig vidare. När du känner att du “kan det här” så blir du uttråkad och vill vidare. Du byter ofta jobb efter ca 2-3 år. 

Drivkraft: Nyfikenhet och att få lära sig så mycket som möjligt inom vitt skilda områden. Lust styr framför strategi. Du tycker om att göra sådant som du aldrig gjort förut. 

Vill belönas med: Nya utmaningar och projekt som stimulerar nyfikenheten. 

Ta hjälp av en karriärexpert – gratis för ST-medlemmar

Oavsett vilken stil du har så är utveckling viktig för att du ska känna tillfredsställelse på jobbet. Ta hjälp av våra karriärexperter när du behöver ett bollplank angående din karriär, ditt jobbsökande eller din professionella utveckling.

Till STs karriärtjänster

Artikeln är publicerad i samarbete med GoMonday.