Förvaltningspolitiskt forum: Hur ska Arbetsförmedlingen fungera i framtiden?

Press
Vad ska hända med Arbetsförmedlingen? Ska myndigheten finnas kvar och vilka uppdrag ska den ha? Vem ska förmedla jobben och vägleda de arbetssökande och hur får vi en kompetensförsörjningspolitik som fungerar i framtiden? Fackförbundet ST bjuder in till ett samtal om de nya idéer som  behövs kring Arbetsförmedlingen och de förslag som ligger på   bordet bland annat från Arbetsmarknadsutredningen. 

MEDVERKANDE

  • Lars Calmfors Professor emeritus, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms Universitet
  • Cecilia Fahlberg Utredare, Arbetsmarknadsutredningen
  • Fredrik Andersson Avdelningsordförande ST inom Arbetsförmedlingen
  • Britta Lejon Förbundsordförande, Fackförbundet ST

MODERATOR Jenny Lindahl Arena Opinion

VAR: TCO-huset, Linnégatan 14, Stockholm 

NÄR: Onsdag 6 mars 16.30 – 18.00 Från kl.16.00 bjuder vi på kaffe/te och smörgås. Seminariet börjar kl.16.30

ANMÄLAN: Senast 26 februari till marie.martinsson@st.org.  Antalet platser är begränsat.

 

Press

ST kommenterar varslen på Arbetsförmedlingen

STs ordförande Britta Lejon kommenterar dagens varsel om att Arbetsförmedlingen varslar 4 500 anställda om uppsägning, det vill säga, var tredje anställd: