Förtroendeuppdrag förlängs i medlemsregistret

Nyhet
Du som har ett förtroendeuppdrag med sluttid innan årsskiftet registrerat i vårt medlemsregister kommer att stå kvar som förtroendevald fram till den 31 december i år om ingen ändring görs innan dess.

Eftersom många avdelningar, sektioner och klubbar valt att ajournera sina årsmöten till följd av konsekvenerna av coronaviruset har vi valt att förlänga förtroendeuppdrag med sluttid innan årsskiftet till den 31 december i år.

Vi har gjort det här för att undvika att av misstag gallra bort uppdrag som pågår längre än väntat på grund av årsmöten som inte hunnit avslutas i tid. Observera att det här inte innebär att själva uppdraget förlängs, utan att uppgiften om uppdraget finns kvar i vårt register under en längre period.

Med anledning av det här är det bra att den som ansvarar för att uppdatera uppgifter om förtroendeuppdrag i medlemsregistret gör det direkt efter att ni haft årsmöte.

Undrar du något?

Hör gärna av dig till vårt medlemsregister på medlem@st.org.