Förlust i AD – Vi kräver att lagen ses över

Press
Idag kom Arbetsdomstolens, ADs, dom i målet där Fackförbundet ST och Jusek har stämt staten. Tvisten gäller anställda på Fastighetsmäklarinspektionen och om de ska tvingas följa med verksamheten när den flyttar från Stockholm till Karlstad den 1 december i år. 

Berörs du av domen?

ST Direkt har rådgivning per telefon (0771-555 444 ) alla vardagar mellan 8-17. Du kan också få svar på dina frågor genom att skicka mejl till stdirekt@st.org

 

Domstolens besked är att statligt anställda tvingas flytta med när myndigheter byter ort. Det innebär att anställda som inte vill följa med får säga upp sig själva. Det leder till ekonomiska förluster genom avstägning från A-kassan och försämrade förmåner för medlemmar. Detta innebär också att staten har sämre förutsättningar än privata sektorn vid omlokalisering.

- Detta innebär att våra medlemmar inte bara förlorar jobbet på grund av ett regeringsbeslut att flytta myndigheter. Domen innebär att de också straffas ekonomiskt. Det är orimligt att statligt anställda drabbas så hårt och vi kräver därför att Lagen om offentlig anställning, LoA, ses över, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Beskedet att statligt anställda har arbetsskyldighet vid myndigheten oavsett var den är geografiskt lokaliserad är viktigt för fler än de vid Fastighetsmäklarinspektionen. Domen kommer också vara vägledande för de myndigheter där hela myndigheter flyttas, exempelvis Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

- Domen får också konsekvenser för regeringen som vill flytta myndigheter, det försvårar för dem att göra det på ett smidigt sätt. ST ser det som än viktigare att myndigheter som flyttas är beredda att teckna lokala omställningsavtal där anställda kan få övergångslösningar som gör att viktig myndighetsverksamhet kan upprätthållas, kommenterar Britta Lejon.

- Dagens besked om att anställda tvingas flytta med vid en myndighetsflytt gör att staten som arbetsgivare måste jobba än hårdare för att kunna behålla kompetent personal och kunna locka till sig nya medarbetare, kommenterar Britta Lejon.   

Bakgrunden är att Fastighetsmäklarinspektionen bara har varit lokaliserad och haft verksamhet på en ort i landet, Stockholm. Det har inte funnits någon ort angiven i anställningsavtalen för de två medlemmar som Fackförbundet ST har företrätt i AD. Det var en skiljaktig dom där två av sju inte var överens med domen.

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444