Fackförbundet ST byter försäkringsbolag

Nyhet
Vi byter försäkringsbolag för att göra det bättre för medlemmarna. För de flesta kommer bytet innebära starkare försäkringsskydd och lägre försäkringspremier. Vår nya partner är Folksam, och flytt av gruppförsäkringar kommer ske automatiskt.

Du som förtroendevald får här lite förhandsinformation om vad som är på gång under hösten. Medlemmar som idag har gruppförsäkringar via Fackförbundet ST i Trygg-Hansa kommer från och med den 1 januari 2020 ha samma eller bättre skydd hos Folksam. Även inkomstförsäkringen, som ingår i medlemskapet, flyttas till Folksam från Bliwa vid årsskiftet. Vi ser regelbundet över våra avtal för att våra medlemmar ska ha så bra villkor som möjligt.

Dina nuvarande försäkringar gäller som vanligt fram till årsskiftet, sedan sker flytten automatiskt. Om du medförsäkrat dina familjemedlemmar flyttas också deras försäkringar.

Om du till exempel har tecknat egna försäkringar hos Trygg-Hansa, exempelvis att du försäkrat din bil till rabatterat pris, kommer den försäkringen att vara kvar där även efter årsskiftet.

Information om bytet kommer att gå ut till medlemmarna via post senare i höst.

Nya medlemmar

Kollegor som blivit medlemmar från och med 1 september i år har redan nu sina försäkringar i Folksam. De första tre månaderna ingår de gratis, sedan får de ett brev där de kan välja att förlänga eller avsluta försäkringarna.

Vad kan du som förtroendevald göra?

  • Du kan förbereda dig på frågor från dina kollegor genom att läsa vår FAQ
  • Plocka gärna bort gammal försäkringsinformation om ni har broschyrställ eller liknande
  • Har du fler frågor kan du också vända dig till ST Direkt med egna eller medlemmars frågor

Två undantag som kan vara bra att känna till

  1. Om du är sjukskriven och får ersättning från din sjukförsäkring behöver du teckna en fortsättningsförsäkring hos Trygg-Hansa för att ersättning ska fortsätta betalas ut. Mer information kommer att komma från Trygg-Hansa.
  2. Om du har en livförsäkring går ersättningen i första hand till din make, maka, sambo eller registrerade partner, i andra hand till dina arvingar. Har du anmält till Trygg-Hansa att någon annan ska få ersättningen? Då behöver du kontakta Folksam för att det ska fortsätta vara så också efter årsskiftet. Ring Folksam så hjälper de dig.