Fackförbundet ST föreslås byta namn till Fackförbundet Sterka

Press
Det är en enig förbundsstyrelse som föreslår att förbundets nya namn blir Fackförbundet Sterka. Vi vill bli ännu tydligare med att vi arbetar för att stärka medlemmars arbetsvillkor och arbetsmiljö.

- Jag är glad över förslaget och ser en styrka i att vi har ett förslag till namn som är så kraftfullt och meningsfullt. Namnet betonar vår grundläggande ideologi, tillsammans blir vi starka, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Vi har under lång tid arbetat med att ta fram ett nytt namn. Det är en del av ett större arbete där vi utvecklar vårt varumärke och syftet är att bli tydligare och fortsätta växa som förbund. I arbetet med att ta fram ett nytt namn har vi utgått från vår nya vision, Tillsammans bygger vi ett hållbart arbetsliv och ett demokratiskt samhälle. Vi har också utgått från våra värderingar och de utmaningar som medlemmarna och deras arbetsplatser står inför. Arbetsvillkoren, lönen och arbetsmiljön behöver stärkas.

- Fackförbundet ST är inne i en positiv utveckling där förbundet växer och vi har nu cirka 95 000 medlemmar. Vår ambition är att fortsätta växa och bli ett ännu starkare fackförbund, kommenterar Britta Lejon.

Vi ser i mätningar att vårt namn idag är ett hinder genom låg kännedom, att namnet är otydligt eftersom förkortningen ST inte står för något samt att namnet sammanblandas med andra aktörer. Det var STs kongress 2016 som gav förbundsstyrelsen uppdraget att arbeta fram ett nytt förbundsnamn. Vi kommer också arbeta fram en ny logotype.

- Jag är glad att både medlemmar och förtroendevalda är engagerade i frågan om nytt förbundsnamn. Om två veckor samlas förtroendevalda för att arbeta med namnet, kommenterar Britta Lejon.

Beslut om nytt namn fattas av en kongress och en extra kongress är planerad till oktober 2017.

För mer information kontakta Sofia Johansson, pressekreterare, på 070-314 52 73 eller via sofia.johansson@st.org