Fackförbundet ST begär förhandling med Arbetsgivarverket

Press
Regeringen har beslutat att flytta på flera statliga myndigheter och tusentals statliga jobb. Efter en dom i Arbetsdomstolen i höstas står det dock klart att om personalen på myndigheten inte kan flytta med till den nya orten, som i vissa fall ligger 50 mil bort, måste de säga upp sig själva. Därför överlämnade ST idag kl. 15 en förhandlingsframställan till Arbetsgivarverket, den myndighet som ansvarar för regeringens arbetsgivarpolitik. (Förhandlingsframställan är gemensam för samtliga fackförbund inom staten, Seko, Saco-S, OFR/ S, P, O):

- Det är inte acceptabelt att statligt anställda har sämre villkor än privatanställda. Att behöva säga upp sig själv kan leda till stora ekonomiska svårigheter för den enskilde samtidigt som verksamheten blir lidande, säger Åsa Erba-Stenhammar, STs förhandlingschef.

- När villkoren i samband med en myndighetsflytt inte är rimliga väljer skickliga medarbetare att snabbt lämna arbetsplatsen. Det försvårar myndigheternas möjligheter att uppfylla medborgarnas krav på service och kvalitet. Vi begär nu förhandling med Arbetsgivarverket i syfte att förbättra villkoren för våra medlemmar som drabbas av regeringens omlokaliseringar. Våra medlemmar har rätt till minst lika god trygghet som anställda i privat sektor, säger Åsa Erba-Stenhammar.

STs undersökning ”Vad händer på myndigheter när jobben flyttas?” visar att nuvarande hantering får allvarliga konsekvenser för både medarbetare och verksamhet.

  • Oavsett arbetsuppgifter och utbildning finner anställda snabbt nya jobb och lämnar myndigheten. Många arbetsuppgifter blir inte utförda och ärenden hamnar på hög.
  • Myndighetsledningar får inte rätt förutsättningar för att säkerställa att kompetens finns kvar så att arbetsuppgifterna kan utföras samt att det sker en kompetensöverföring till nya medarbetare.
  • Stor press på chefer att försöka hålla igång verksamheten trots en snabbt krympande personal. På små myndigheter saknas ofta en HR-funktion som både kan stötta och samtidigt rekrytera nya medarbetare.
  • Svårigheten att finna personal har ökat. De myndigheter som ska nyanställa vittnar om att kandidater är oroliga för om myndigheten ska flytta.
Nyhet
Britta Lejon om utlokaliseringar

Britta Lejon om utlokaliseringar

Britta Lejon om utlokaliseringar: Stärk den befintliga statliga verksamheten i landet än att betala för flyttlass, säger Britta Lejon, i en intervju i Svenska Dagbladet.
Press

Utlokalisera inte, satsa på nya statliga jobb

Statsminister Stefan Löfven och civilminister Ardalan Shekarabi har idag berättat att de avser flytta hela eller delar av sju myndigheter från Stockholm till andra delar av landet. Regeringen menar att 500 jobb utlokaliseras.