EPSU och PSI kritiserar EU-förslag

Nyhet
Det europeiska och globala facket för offentliga tjänster, EPSU och PSI, kritiserar idag i ett gemensamt uttalande EU och Turkiets förslag till lösning för hur flyktingströmmen från Syrien ska hanteras. 

EPSU och PSI motsätter sig kraftigt förslaget som innebär att EU-länderna ska kunna köpa sig fria från flyktingmottagande samt att flyktingar ska kunna skickas mellan EU och Turkiet utan en individuell asylprövning.

Rosa Pavanelli, PSIs generalsekreterare, menar att EU försöker “outsourca” asyl- och folkrättsliga åtaganden till fattigare länder, något hon menar strider mot europeiska och internationella rättsliga konventioner.   

EUs förslag har mött kraftig kritik från flera håll då det strider mot FNs flyktingkonvention, den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter samt EUs stadga över grundläggande rättigheter.

Den 17-18 mars håller det Europeiska rådet – det EU-organ som samlar medlemsländernas stats- och regeringschefer - ett möte för att slutligen ta ställning i frågan. EPSU och PSI sällar sig nu till de parter som kräver att rådet helt avvisar förslaget och istället arbetar för att etablera säkra och folkrättsligt acceptabla lösningar.

Till uttalandet

Majoriteten av STs medlemmar är genom sitt medlemskap i ST också medlemmar i EPSU och PSI.

Karin Brunzell

Karin Brunzell

Internationell sekreterare
070-554 48 65
Nyhet
ITUC-rapport om mänskliga rättigheter

ITUC-rapport om mänskliga rättigheter

I dag släpps världsfacket ITUCs rapport Global Rights Index. Rapporten listar de sämsta och bästa länderna vad gäller mänskliga och fackliga rättigheter.