Det här kan LAS-förslagen innebära för dig

Nyhet
Om de föreslagna ändringarna i Lagen om anställningsskydd (LAS) går igenom kommer arbetsgivarna få mer makt på arbetsmarknaden, samtidigt som anställningstryggheten kommer att försämras avsevärt. Så här kan det påverka dig.

Just nu pågår avgörande diskussioner om hur anställningstryggheten på den svenska arbetsmarknaden ska se ut i framtiden. Men vad innebär de föreslagna ändringarna i Lagen om anställningsskydd (LAS) för dig som anställd? Kommer det ens bli någon skillnad? Ja. Om LAS-utredningens förslag går igenom i sin nuvarande form kommer det att märkas. Här är fyra konsekvenser. 

Du kan bli av med jobbet om chefen inte gillar dig 

Idag har du som anställd starka rättigheter som gör att din arbetsgivare inte kan säga upp din tillsvidareanställning av andra orsaker än arbetsbrist eller mycket starka personliga skäl. 

Med dagens turordningsprincip är det anställningstid och kvalifikationer som avgör vem som får gå först vid arbetsbrist. Om LAS-utredningens förslag blir verklighet får arbetsgivarna större möjligheter att strunta i turordningen – oavsett vilka kvalifikationer du som arbetstagare har – och därmed större möjlighet att säga upp fler utan att ange någon saklig orsak. Det är inte okej.

Facken får ett sämre förhandlingsläge mot arbetsgivarna 

Idag sker förhandlingar om arbetsvillkor mellan två starka parter, fackförbund och arbetsgivare. Det innebär att fack och arbetsgivare tillsammans kommer fram till vad som funkar bäst på en viss arbetsplats, till exempel vad som ska gälla vid uppsägningar. 

Om förslagen i LAS-utredningen blir verklighet kommer mycket av det som fack och arbetsgivare idag kommer överens om genom förhandlingar i stället att stå i lagen. Det gör att facken hamnar i en svagare förhandlingsposition och hela maktbalansen på arbetsmarknaden rubbas. Alla som gillar att fackförbund har goda möjligheter att stå upp för sina medlemmars villkor borde därför vara emot LAS-utredningens förslag.

Äldre anställda blir ännu mer sårbara 

Redan i dag utsätts äldre på arbetsmarknaden för omfattande åldersdiskriminering - något som gör det svårare att få en ny anställning för den som förlorar sitt jobb. Om LAS-förslaget blir verklighet blir det lättare för arbetsgivare att göra sig av med äldre anställda, som inte sällan har högre lön och vågar ställa högre krav på arbetsmiljö än sina yngre kollegor. 

Det blir svårare att få rätt mot arbetsgivaren i domstol 

Om du blir av med ditt jobb och du tycker att din arbetsgivare inte har bra skäl att säga upp dig kan du med hjälp av facket driva frågan ända upp i domstol. Om du får rätt kan du få skadestånd och jobbet tillbaka. Under tiden som domstolsprocessen pågår behåller du i dag dessutom din rätt till lön. 
 
Enligt det nya LAS-förslaget ska anställda som blir av med jobbet och driver frågan till domstol inte ha kvar sin lön under tiden som processen pågår. En domstolsprocess kan pågå i flera år. Hur många har råd att gå så länge utan lön? Det här kommer att göra att färre anställda vågar pröva sin uppsägning i domstol. Risken är stor vi tvingas acceptera uppsägningar som inte är lagliga. 

Läs mer om LAS-utredningens förslag och vad Fackförbundet ST tycker.

Har du frågor om hur LAS påverkar dig?

Hör gärna av dig till ST Direkt på 0771-555 444!

Nyhet

LAS-förslaget: så kan anställningstryggheten påverkas

Om de föreslagna ändringarna i LAS går igenom kommer arbetsgivaren få mer makt på arbetsmarknaden, samtidigt som att löntagares anställningstrygghet kommer att försämras avsevärt. Fackförbundet ST anser att förslaget bör stoppas.
Press

Olyckligt att LAS-direktiven utgår från den privata sektorn

Idag offentliggörs utredningsdirektiven till LAS-utredningen som bygger på Januariöverenskommelsen. Direktiven tar inte hänsyn till den statliga sektorns särskilda regler.