Civilanställdas löner är inte problemet

Press
I dagarna har flera artiklar i media gett bilden att lönesituationen inom polisen är sådan att poliser hoppar av på grund av de civilt anställdas höga löner. Tyvärr ger dessa artiklar en felaktig bild av verkligheten, menar Fackförbundet ST inom polisen.

Medellönen för poliser som är utredare låg i maj i år på 31 999 kronor medan den för civila utredare var 28 898 kronor. De civila utredarna ligger således drygt 3000 kr under de polisiära utredarna om man ser till snittlönen. 

- Vi anser också att många poliser har för låga löner men de kraven riktar vi emot arbetsgivaren, inte mot våra kollegor säger Karin Svenning ordförande för ST inom polisen.

Karin Svenning menar vidare att det är bekymmersamt med artiklar som dessa som bidrar till att skapa ett vi och ett dem inom polisen. Vi i Fackförbundet ST inom polisen ser det som att anställda inom polisen har olika bakgrund men gemensamma mål.

- Civila inom polisen, som receptionister, administratörer, utredare och chefer, är en viktig del av polisorganisationen. Våra medlemmars arbete frigör resurser så att poliser i högre utsträckning kan finnas ute på gator och torg avslutar Karin Svenning.

Fackförbundet ST organiserar framförallt de civilanställda inom polisen. 

För mer information: Kontakta Karin Svenning, ordförande för ST inom polisväsendet, på 0709 - 52 58 20.

Karin Svenning

Karin Svenning

070-9525820