Kassör

Dags att skicka in handlingar

Nyhet
Senast 31 maj behöver förbundskansliet få in handlingar för verksamhetsåret 2020.

Gäller bara avdelningsstyrelser

Informationen nedan gäller dig som ansvarar för nedanstående handlingar i en avdelningsstyrelse. Sitter du i en sektionsstyrelse? Då ska handlingarna vanligen skickas till din avdelningsstyrelse. Klubbar hör av sig till sin sektionsstyrelse.

Varje år samlar förbundskansliet in årshandlingar från alla förbundets avdelningar. Underlaget behövs för att vi ska kunna betala ut rätt anslag och i arbetet med att utveckla kansliets stöd till er som avdelning.

För att ni ska få era anslag och lokalavgifter behöver vi handlingarna i maj.

Handlingar som ska skickas till förbundskansliet:

  • Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse. Avdelningsanslag och lokalt beslutade avgifter ska redovisas separat i bokslutet.
  • Underskrivet protokoll från årsmöte/avdelningsråd och ombudsmöte.
  • Verksamhetsplan.
  • Nya stadgar.

Obs! Avdelningar med sektioner eller klubbar ska även lämna in en förteckning över dessas egna kapital.

Välkommen med handlingarna till avdelningsarkiv@st.org.

Vad händer om ni missar deadline?

Det är viktigt att ni skickar in handlingarna senast 31 maj 2021. Därefter spärras utbetalningar av anslag och lokalavgifter från och med juni till dess att handlingarna kommer in. Vid handlingar inte inkommit vid påföljande årsskifte går anslag och lokalavgifter till förbundets utvecklingsfond.

Nya förtroendevalda?

Missa inte att registrera alla ny- och omval i medlemsregistret. Om ingen annan tilldelats uppdraget är det den som just nu är registrerad som ordförande i er klubb, sektion eller avdelning som har möjlighet att lägga till nya uppdrag. Du hittar registret genom att logga in här på st.org.

Har du frågor?

Frågor om bokslut, anslag eller revisionsberättelse? Kontakta ekonomi@st.org. Övriga frågor kan du skicka till avdelningsarkiv@st.org.