Dags att besluta om återbetalningsskyddet i din pensionsförsäkring i Kåpan Pensioner

Nyhet
Senast den 31 december måste du som är statligt anställd bestämma om du vill ha återbetalningsskydd eller inte för de nya valbara pensionspremierna som placeras från och med 1 juli 2016. Återbetalningsskydd innebär att ditt försäkringskapital som finns i pensionsförsäkringen betalas ut till dina efterlevande i form av en pension vid dödsfall. Om du avstår från att välja tecknas försäkringen i Kåpan Pensioner enligt PA 16 utan återbetalningsskydd.

För dig som är anställd inom det statliga avtalsområdet gäller tjänstepensionsavtalet  PA 16. Avtalet består av flera olika delar.

En del är valbar och du bestämmer själv hur du vill att premien som arbetsgivaren står för ska placeras. Det är möjligt att välja till ett så kallat återbetalningsskydd. Om du har ett sådant skydd utbetalas försäkringskapitalet till make, sambo eller barn vid dödsfall. Om du inte har det, får du istället högre avkastning på ditt sparande. I somras fick du troligen ett brev från Kåpan om denna valmöjlighet.

Har du tidigare valt Kåpan Pensioner eller är en så kallad icke-väljare och därmed har en pensionsförsäkring i Kåpan Pensioner måste du före den 31 december ta ställning till om försäkringen ska ha ett återbetalningsskydd eller inte för de nya pensionspremier som placeras från och med den 1 juli 2016. Kostnaden för ett sådant skydd består i en lägre avkastning på kapitalet under spartiden. För unga arbetstagare är kostnaden för ett sådant skydd mycket låg. Den ökar sedan med stigande ålder.

Val senast 31 december

Du måste göra ditt val gällande återbetalningsskydd senast den 31 december 2016. För mer information se, Kåpan Pensioner eller Statens Tjänstepensionsverk.

Om du avstår från att välja tecknas din försäkring i Kåpan Pensioner – för premier som placeras från och med den 1 juli 2016 – för den valbara/individuella delen i PA 16 utan återbetalningsskydd. Du kan i så fall senare lägga till återbetalningsskydd för hela ditt försäkringskapital om din familjesituation ändras. Även om din familjesituation inte ändras kan du senare lägga till återbetalningsskydd, men i så fall endast för nya (framtida) pensionspremier.

Att tänka på

  • Det är bara en begränsad krets av personer som kan bli mottagare av en sådan efterlevandepension, nämligen make, sambo, registrerad partner eller barn. Om du inte har någon sådan närstående behöver du således inget återbetalningsskydd.
  • Utgå från din familjesituation. Återbetalningsskyddet kan, om du har ett större pensionskapital, ge en viss ekonomisk trygghet för din familj. Om du till exempel har försörjningsansvar för någon annan kan återbetalningsskyddet vara särskilt viktigt.
  • Ett återbetalningsskydd medför att din egen pension blir lägre eftersom din försäkring inte får vara med och dela på de s.k. arvsvinster som uppstår när andra personer i försäkrings-kollektivet avlider.
  • Se till hela ditt försäkringsskydd när du gör bedömningen. Kontrollera därför hur ditt skydd ser ut från andra än Kåpan Pensioner. Om du avlider när du är statligt anställd har till exempel din familj enligt kollektivavtalet rätt till en efterlevandepension som betalas ut i sex år efter dödsfallet.
  • Det finns även en tjänstegrupplivförsäkring som kan ge din familj ett skattefritt engångsbelopp om du avlider.