Britta Lejon om medlemsundersökningen

Nyhet
Fackförbundet STs ordförande Britta Lejon kommenterar höstens stora medlemsundersökning som förbundet genomförde.

I höstas svarade upp emot 20 000 medlemmar på medlemsundersökningen och nu har resultatet kommit. Nästa vecka kommer vi att berätta om några av resultaten i nyhetsbrevet till samtliga medlemmar, men här kommer lite siffror och insikter som framför allt är intresseranta för er förtroendevalda. 

Mycket att glädjas åt

Det finns mycket att glädjas åt i svaren. Vi uppfattas som trovärdiga, pålitliga, kompetenta och arbetar för alla på arbetsplatsen och hela 74 procent uppger att de kan tänka sig att rekommendera ST till sina kollegor. Det här är mycket positivt och ett kvitto på vårt hårda arbete!  

Ett annat bevis på vikten av det lokala arbetet är att det mest avgörande för beslutet att gå med i ST var kontakten med lokalt förtroendevalda. Du och dina kollegors fackliga arbete på arbetsplatsen är helt avgörande för värvningen av nya medlemmar. 

4 av 5 medlemmar uppger att arbetsgivaren informerar om lön, en uppgång som visar att förbundets arbete för att förbättra löneprocessen ger resultat. Samtidigt uppger inte ens var femte medlem att facket lokalt varit med och tagit fram lönekriterierna. De känner alltså inte till det stora arbete som sker. Här kan och måste vi bli bättre på att berätta och synliggöra vårt lokala arbete med lönefrågorna.  

Bli bättre på att berätta

Oroväckande är att vi ser att färre haft kontakt med sina lokalt förtroendevalda under året och färre går på medlemsmöten. Vi vet ju att detta spelar stor roll för om våra medlemmar är nöjda med oss som förbund. Här måste vi gemensamt titta på vad vi kan göra för att bli än mer relevanta för våra medlemmar, lyssna in deras behov, och också bli bättre på att berätta om allt vi gör.   

Medlemmarna önskar uttryckligen mer information om det arbete som görs lokalt, så tänk på att kontinuerligt berätta om framgångar, men även motgångar där ni trots alla drivit på och kämpat för en förändring.  

Viktigaste frågorna

På frågan om vad som är viktigast för medlemmarna att vi driver svarar man: goda villkor, anställningstrygghet, arbetsmiljö, balans mellan jobb och fritid samt skydd mot inkomstförluster.  Tänk på att lyfta allt arbete ni gör inom dessa frågor, då de också är extra viktiga för medlemmens upplevelse av nöjdhet. 

Sist, men absolut inte minst, visar undersökningen att stress och hög arbetsbelastning inte bara är viktiga frågor som medlemmarna vill att vi driver. Det är också områden där vi som sektor sticker ut på ett negativt sätt, med högre arbetsbelastning än genomsnittet. Här behöver vi agera kraftfullt för att förbättra arbetsvillkoren för statligt anställda och de som jobbar på statligt uppdrag!  

Nu startar arbetet med att både på förbunds- och avdelningsnivå titta på vilka förändringar och förbättringar som måste till utifrån resultaten. Men också vad vi gör bra och ska göra mer av.  

Undersökningen är ett väldigt viktigt och bra hjälpmedel för oss alla att göra ett bra förbund ännu bättre. Tack för ditt engagemang och ditt arbete! 

 

Britta Lejon, förbundsordförande