Britta Lejon i Aftonbladet

Debatt
Brister i myndigheternas verksamheter löses inte genom att mer ansvar läggs på den enskilda tjänstemannen, utan genom andra angelägna åtgärder, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, i en replik i Aftonbladet.

Det måste finnas tillräckligt många anställda i de statliga verksamheterna för att medborgarna ska kunna få service och stöd de har rätt till. Tjänstefel som begås av försummelse eller slarv beror ofta på en pressad arbetssituation, otydlighet eller brister i arbetsmiljön.

Det är därför bättre att lösa problemen genom öka antalet anställda, ge bättre förutsättningar för ledarskapet och att införa en statstjänstemannautbildning för alla anställda,

Hon replikerar Jacqueline Monteiro, supportmedarbetare och  Susanna Lundberg, universitetslektor socialt arbete.

Läs mer på Aftonbladet

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444
Nyhet

Statstjänstemannautbildning

Under många år har Fackförbundet ST drivit kravet om en obligatorisk statstjänstemannautbildning. I torsdags kom vi en bra bit på vägen. Riksdagen ställde sig då bakom ett förslag från Konstitutionsutskottet (Ku) om en introduktionsutbildning för statsanställda och tillkännagav detta för regeringen.