ST uppmanar Belarus att respektera mänskliga rättigheter

Nyhet
Tillsammans med sex andra fackförbund har Fackförbundet ST skickat ett brev till ambassaden för Belarus i Sverige för att uppmana Belarus regering att respektera mänskliga, fackliga och demokratiska rättigheter.

Bara en dryg timme med flyg från Stockholm ligger Minsk, huvudstaden i Belarus. Sedan vågen av protester som började hösten 2020 i samband med presidentvalet så har vi nåtts av oroväckande nyheter om tusentals gripanden, övergrepp och tortyr.

Regeringen i Belarus använder otrygga anställningar som ett verktyg för repression. Det försvårar facklig organisering och i och med ett nytt lagförslag kommer det att bli nästintill omöjligt att genomföra strejk och protester.

Tillsammans med sex andra fackförbund har ST skickat ett brev till ambassaden för Belarus för att uppmana Belarus regering att respektera mänskliga, fackliga och demokratiska rättigheter.

Genom att samarbeta med belarusiska kollegor vill vi säkerställa de fackliga rättigheterna som landet genom ratificeringen av ILO:s kärnkonventioner lovat att upprätthålla efterföljs. Vi står bakom dem i deras kamp och kommer alltid agera när demokratiska och fackliga rättigheter kränks.