Bra med visstidregler men inte tillräckligt

Press
Staten är den sektor som har störst andel visstidsanställda, 24 procent, enligt SCB. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson lägger nu fram ett förslag för att begränsa möjligheterna att stapla olika typer av visstidsanställningar på varandra. Förändringen blir en regel i allmän visstidsanställning som sätter en bortre gräns.

Det är bra att regeringen tar tag i missbruket av visstidsanställningar och gör det svårare att stapla kortvariga anställningar på varandra. Men tyvärr verkar inte förslaget vara tillräckligt, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Med de regler som finns idag ska kortvariga anställningar som varar mer än två år inom en femårsperiod övergå i en tillsvidareanställning. Det händer ofta att de reglerna kringgås. Regeringen menar i sitt förslag att det är fler fall som ska övergå i tillsvidareanställning.

Förutom att personal kan anställas enligt lagen om allmän visstidsanställning så kan de också anställas enligt Anställningsförordningen.

Fortfarande kommer Anställningsförordningens regler om enstaka kortvariga perioder att finnas kvar och det öppnar möjligheter för personal inom staten att ha visstidsanställningar extra länge. Jag förväntar mig att regeringen återkommer med förslag även när det gäller anställningsförordningen, avslutar Britta Lejon.

Det är nu åtta år sedan TCO anmälde Sverige till EU-kommissionen för att inte EU:s regler för visstidsanställningar följs.

För mer information kontakta: