Bättre arbetsmiljö krävs vid högre pensionsålder

Press
Riksdagens pensionsgrupp har idag presenterat en överenskommelse om höjd pensionsålder för allmän pension från 61 år till 64 år. Det är nödvändigt att det sker åtgärder med pensionssystemet för att kunna upprätthålla välfärden. Vi i Fackförbundet ST anser att ett förlängt arbetsliv måste förenas med förbättringar av arbetsmiljön, en utökad kompetensutveckling och mer jämställda pensioner.

- Med höjd pensionsålder är det centralt att våra medlemmars arbetsmiljö förbättras. Stressen och arbetsbelastningen måste minska. Inflytande över arbetstiden måste öka. Vi vill se fler åtgärder från arbetsgivaren och regeringen för ett hållbart arbetsliv, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.  

Den överenskommelse som vi har slutit med Arbetsgivarverket om ökade arbetsmiljöinsatser blir nu än viktigare och våra medlemmar väntar på att se förbättringar i sin vardag.

- Det är viktigt att det finns reella möjligheter för alla att kunna jobba ett helt yrkesliv. Det krävs finansiella förutsättningar för kompetensutveckling eller karriärbyte mitt i livet. Den åldersdiskriminering som vi ser på arbetsmarknaden måste motverkas och upphöra, kommenterar Britta Lejon.  

I det fortsatta arbetet är det viktigt att höja nivåerna för de med de med lägst pensioner.

- Tilliten till pensionssystemet riskerar att urholkas när det som idag inte är så stor skillnad mellan de som har arbetat ett helt yrkesliv och de som har garantipension. Många kvinnor får för låga pensioner, det måste förändras, avslutar Britta Lejon.

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444