Avtal klart för medlemmar på Infranord

Press
Idag har vi undertecknat ett nytt löneavtal inom Järnvägsinfrastruktur med Almega. Vi har förhandlat fram löneökningar med 6,1 procent under tre år. Avtalet löper fram till 30 april år 2020.

- Vi är nöjda med att ha fått igenom siffersatta löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden. Det är viktigt för våra medlemmar att få reallöneökningar, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Vi har också fått igenom avsättningar till flexpension. Det kommer att göras avsättningar till tjänstepensionen till ett värde av 0,4 procent av löneutrymmet. Detta gäller från 18 års ålder.

- Uppgörelsen om flexpensioner kommer att ge våra medlemmar bättre pensioner i framtiden, kommenterar Britta Lejon.

För våra medlemmar är det utöver lönen också viktigt att ersättningsnivåerna höjs med lika mycket som avtalets värde är. Det innebär att ersättningar som exempelvis OB och restidsersättningar höjs.

Kraven i avtalsrörelsen berör medlemmar inom Infranord AB, BS Resurspool AB, Emptiro Infrastruktur AB, JB Rail AB och Rallarn i Norr AB.

Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444
Press

ST inom Infranords krav i avtalsrörelsen

Fackförbundet ST har idag lämnat över vårt yrkande i avtalsrörelsen för våra medlemmar inom järnvägsinfrastruktur till arbetsgivarparten Almega. Vårt främsta krav är en bra reallöneutveckling.