Arbete pågår med STs nya avdelningssidor

Nyhet
Under våren har ett utvecklingsarbete pågått med att bygga ihop vår webbplats med det nya medlemsregistret. Nu är turen kommen till avdelningssidorna.

När vi har kopplat ihop webb och medlemsregister kommer vi att hämta all information om vilka avdelningar och sektioner som finns samt vilka kontaktpersoner som de har direkt från medlemsregistret. Denna information kommer att automatiskt visas på webbplatsen på samma plats som idag (”ST lokalt” i översta menyraden).

De sidor där avdelningarna och sektionerna själva lägger ut information kommer också att förändras. Idag ligger dessa sidor kvar på gamla st.org, därför är navigeringen idag stundtals lite snåriga. Till hösten kommer allt som gäller avdelningssidorna finnas på nya webben.

Vi har samarbetet med ett antal förtroendevalda redaktörer i processen med att ta fram de nya avdelningssidorna när det gäller att ta fram krav på hur de ska fungera. Vi kommer också testa sidorna på förtroendevalda för att säkerställa att de uppfyller kraven.

De förtroendevalda redaktörerna kommer att i höst erbjudas utbildning i hur man publicerar på nya webben på flera platser runt om i landet. Information om datum och platser kommer att skickas ut till redaktörerna.

Har du frågor om avdelningssidorna? Kontakta Lars Pauli lars.pauli@st.org