Arbetar du med uppgifter som är känsliga för Sverige?

Nyhet
1 april träder en ny lag i kraft som rör säkerhetsklassning av verksamhet och tjänster. Den nya lagen kommer strama upp arbetet med säkerhetsklassningar och säkerhetsprövningar genom nya rutiner. Så här agerar du om du berörs.

Den nya lagen innebär att verksamheter nu på ett mer systematiskt sätt ska fundera på om uppgifterna man arbetar med är känsliga för Sverige.

Varför en ny lag?

Ett av skälen till att den nya lagen införs är att många av de ansvarsområden som tidigare låg på svenska myndigheter nu privatiserats. Ansvaret för infrastruktur så som internetförsörjning, vatten, el, spårtrafik eller annat som går att utnyttja i någon form av krigsföring mot Sverige ligger nu helt eller delvis hos privata aktörer. Den nya lagen tillkom därför för all verksamhet som har hand om känslig information ska ha ett rutinmässigt säkerhetstänk.

Vad innebär den nya lagen för mig?

Den nya lagen innebär att tjänster som tidigare inte varit säkerhetsklassade kan komma att bli det. Sker detta kommer du som innehar en sådan tjänst behöva genomgå en säkerhetsprövning. Lagen innebär också att du som idag har en säkerhetsklassad tjänst kommer att behöva genomgå en ny säkerhetsprövning.

Klarar du inte säkerhetsprövningen kan du i värsta fall bli av med jobbet. Får du sådana signaler från din arbetsgivare är det viktigt att hålla dig lugn. Det kan kännas skrämmande när Säkerhetspolisen är inblandade, men lagen om säkerhetsklassning är ingen speciallag och den gör inga undantag från till exempel lagen om anställningsskydd (LAS), eller andra regler som skyddar dig från att bli av med jobbet.

Har du inte fått tillräckligt med information eller om det är något du inte förstår, då ska du kontakta Fackförbundet ST, antingen via en förtroendevald på din arbetsplats eller via ST Direkt. Vi kommer att driva ditt ärende precis som vilket arbetsrättsligt ärende som helst.

Råd till dig som är förtroendevald

Är du förtroendevald på en arbetsplats där säkerhetsprövningar sker, eller kommer att ske, är det viktigt att du bevakar och följer upp de ärenden som uppkommer. Vid eventuell uppsägning ska du som förtroendevald ska du bara titta på ett ärende utifrån den information arbetsgivaren gett den anställde och undersöka om denna räcker för uppsägning av personliga skäl enligt lagen för anställningsskydd (LAS). Lagen om säkerhetsklassning är ingen speciallag och vi företräder alltid våra medlemmar utifrån arbetsrättsliga lagar och de kollektivavtal vi tecknat.

Behöver du stöd ska du i första hand vända dig till din avdelning, ST Direkt eller din avdelningsombudsman. De kan i sin tur komma att hänvisa dig till STs förbundsjurist. En ombudsman från ST kan gå in och hjälpa till i de fall där du känner att du behöver stöd.

Det är viktigt att du som är förtroendevald får kännedom om säkerhetsprövningar sker på din arbetsplats. Påminn därför arbetsgivare och anställda på din arbetsplats om detta.

Vad är säkerhetsklassning?

Säkerhetsklassning är en beteckning som ges till en tjänst som ansvarar för verksamhet, eller handhar information, som kan skada Sverige. Det innebär i praktiken att alla personer som arbetar på en sådan tjänst behöver ha klarat en säkerhetsprövning för att kunna utföra sitt arbete. 

Så görs en säkerhetsprövning

En säkerhetsprövning görs i regel intervjuer som utförs av ens arbetsgivare via säkerhetschef eller HR. Resultatet skickas sedan till Säkerhetspolisen där ett beslut fattas om hur vida personen är en säkerhetsrisk eller ej.

Frågorna i intervjun kan röra saker som alkoholvanor, skulder, familjeförhållanden, sexliv eller annat som kan uppfattas som integritetskränkande. Att inte svara på frågorna kan dock innebära att en anställd inte klarar säkerhetsprövningen och i förlängningen blir av med jobbet.