Anställningstrygghet och arbetsmiljö avtalsrörelsens knäckfrågor

Nyhet
Just nu pågår intensiva förhandlingar mellan oss och arbetsgivarna om ett nytt kollektivavtal. Här är två avgörande frågor i höstens avtalsrörelse.

För dig som jobbar inom staten

På det statliga avtalsområdet förhandlar vi om centrala kollektivavtal för dig som jobbar på myndighet, universitet eller högskola, statsunderstödd stiftelse eller affärsverk. Vår förhandlingsmotpart är Arbetsgivarverket.

Arbetar du i ett bolag, till exempel hos Postnord eller SJ? Då hittar du information om ditt avtalsområde här.

Vårt nuvarande kollektivavtal på det statliga avtalsområdet gäller till och med den 30 november. Med en knapp vecka kvar står vi och arbetsgivarna långt ifrån varandra när det handlar om anställningstrygghet och arbetsmiljö.

Vi måste kunna försvara våra medlemmars trygghet

Fackförbundet ST kräver att arbetsgivarna måste vara beredda att diskutera nya överenskommelser om anställningstrygghet så länge som det nya kollektivavtalet gäller – ett krav som hittills avvisats av arbetsgivarna.

– De förändringar i Lagen om anställningsskydd som med all sannolikhet kommer att bli verklighet skulle slå hårt mot våra medlemmars trygghet. Därför behöver vi kunna lita på att Arbetsgivarverket är beredda att diskutera lösningar när en ny lag väl finns på plats, säger Åsa Erba Stenhammar, Fackförbundet STs förhandlingschef.

Arbetsgivarna behöver ta arbetsmiljöfrågorna på större allvar

Den andra stora frågan handlar om arbetsmiljö.

– Vi lever just nu i en pandemi som påverkar oss på en rad sätt och som varje dag väcker nya frågor. Hur ska arbetsskador bedömas när jag jobbar hemma? Hur ska framtidens försäkringsskydd se ut? Vem bär ansvar om jag utsätts för smitta?

Omställningen har gått snabbt och hur arbetsmiljökonsekvenserna kommer att se ut på sikt vet vi inte i dag, påpekar Åsa Erba Stenhammar.

– Det här är frågor som inte kan lösas på varje arbetsplats, utan som måste diskuteras mellan oss som fack och arbetsgivarna också på central nivå. Så länge Arbetsgivarverket fortsätter att vägra det kan vi inte teckna ett längre kollektivavtal.