Järnvägsövergång

”Almega riskerar ställa medlemmar i olika förbund mot varandra”

Nyhet
Arbetsgivarsidans agerande i frågan om loss of license riskerar ställa medlemmar i olika fackförbund inom spårtrafikbranschen emot varandra. Här är Fackförbundet STs kommentar till den senaste händelseutvecklingen i avtalsrörelsen.

Fackförbundet ST har i flera avtalsrörelser arbetat för att lösa frågan om ekonomisk trygghet för medlemmar som på grund av medicinska skäl inte längre uppfyller Transportstyrelsens krav för trafiksäkerhetstjänst (loss of license). Vårt förstahandsalternativ har hela tiden varit en kollektivavtalslösning, som är beständig över tid och inte beroende av ytterligare finansiering.

I andra hand har vi sett det som en framkomlig väg att fack och arbetsgivare tillsammans bildar en stiftelse för att trygga omställningen. Även den lösningen skulle innebära att den som förlorar sitt jobb på grund av loss of license har möjlighet att få ekonomiskt stöd.

Vad har hänt?

På förhandlingsbordet ligger just nu en stiftelsebaserad lösning. Sekos krav för en gemensam stiftelse är att löneskillnader som i dag finns mellan medlemmar i olika fackförbund jämnas ut. Fackförbundet ST har inget emot en sådan likalöneprincip så länge det inte innebär lönesänkningar för våra medlemmar.

Arbetsgivarnas organisation Almega har genom sitt sätt att agera visat att man inte är intresserad av att jämna ut de löneskillnader som finns. För vår del faller därmed möjligheten att lösa frågan genom en stiftelse eftersom det här sannolikt skulle innebära lönesänkningar för en del av våra medlemmar. Almega har trots det gjort klart att man tänker gå vidare i förhandlingarna om bildandet av en stiftelse med Seko.

Från Fackförbundet STs sida är vi mycket besvikna på Almega som på det här sättet medverkar till att ställa medlemmar i olika fackförbund mot varandra. Ingen vinner på att medarbetare med samma arbetsuppgifter har vitt skilda villkor – inte ens arbetsgivarna, som i det här fallet dessutom riskerar högre kostnader för administration. För de fackliga organisationerna finns det heller ingen vinnare när enigheten faller.

Vad händer nu?

Fackförbundet ST kommer fortsätta driva frågan om att lösa loss of license genom kollektivavtalsreglering. Om arbetsgivarsidan inte vill diskutera en sådan lösning kommer vi att hänvisa till den skrivning i kollektivavtalet från 2017 som ger våra medlemmar löneökning utifall frågan om loss of license inte får någon lösning.

Marita Larsson
förhandlingsledare

Tony Moros
branschstyrelsens representant i förhandlingsdelegationen