Nyheter och pressmeddelanden

Välj vad du vill visa

Debatt

Fyra punkter som kan rädda Arbetsförmedlingen

I en debattartikel i Länstidningen Östersund pekar Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST och Fredrik Andersson, ordförande i ST inom Arbetsförmedlingen på fyra vägar framåt för Arbetsförmedlingen.
Nyhet

Säg hej till STs ombudsman för chefer

Sedan i våras arbetar Ida Meric heltid med att utveckla Fackförbundet STs arbete med att stärka chefers villkor.
Nyhet

Information med anledning av ändring i Lagen om anställningsskydd (LAS)

Från och med den 1 januari 2020 införs nya regler i LAS angående äldre arbetstagares anställningsskydd och åldersgräns för att kvarstå i anställning, den s.k. LAS-åldern.
Press

Arbetssökande är inga försökskaniner

Idag överlämnar Arbetsförmedlingen sin analys till regeringen om hur arbetsmarknadspolitiken och  Arbetsförmedlingen ska göras om från grunden:
Nyhet

Uppgradering av medlemsregistret 28-29 november

Medlemsregistret kommer att uppgraderas 28-29 november vilket innebär att systemet under denna tid kommer att vara stängt.
Press

Ingen garanti för statligt anställdas fackliga rättigheter om information och samråd

Idag har EU-tribunalen meddelat dom (T-310/18) mellan EPSU och EU-kommissionen gällande ett europeiskt arbetsmarknadsavtal om informations- och konsultationsrättigheter inom statlig sektor. Enligt domslutet har kommissionen ingen skyldighet att gå vidare med överenskommelsen som ett förslag till EU-direktiv.
Press

Nästan 160 000 nya jobbchanser i staten

STs nya rapport Framtidsjobb i staten – om kommande rekryteringsbehov visar att  nästan 160 000 jobbchanser kan skapas i staten till och med år 2023. Över 200 HR-ansvariga har besvarat vår enkät om kompetens- och rekryteringsbehov under en femårsperiod. Den vanligaste orsaken till rekryteringsbehov är jobbrotation, pension eller att myndigheten får nya uppdrag.
Nyhet

Vi byter försäkringsbolag

Vid årsskiftet flyttar våra medlemsförsäkringar till Folksam. Du som har försäkringar genom ST kommer att ha ett lika bra skydd också i fortsättningen. Här förklarar vi flytten i korthet och i vilka lägen du själv behöver göra något.
Press

ST inom Arbetsförmedlingen JO-anmäler myndighetens hantering av kontorsnedläggningar

Idag JO-anmäler ST inom Arbetsförmedlingen myndighetens hantering av kontorsnedläggningar.
Press

ST kommenterar Tillitsdelegationens förslag

Mer utrymme för medarbetarnas kompetens och bedömningar, minskad detaljstyrning och större långsiktighet i styrningen. Mycket av det som finns i Tillitsdelegationens betänkande om styrning och ledning i staten, är bra. Men förslagen måste också följas av reella förutsättningar och en bättre balans mellan krav och resurser på många myndigheter, säger Fackförbundet STs förbundsordförande Britta Lejon.

Sociala medier och medlemstidningen Publikt