Nyheter

Välj vad du vill visa

Nyhet

Dags att skicka in handlingar

Senast 31 maj behöver förbundskansliet få in handlingar för verksamhetsåret 2020.
Nyhet

Håll utkik efter vår nya kampanj!

I dagarna lanserar vi kampanjen ”Sverige börjar här”. Vi vill att fler ska lära känna Fackförbundet ST och vad vi jobbar för.
Nyhet

ST uppmanar Belarus att respektera mänskliga rättigheter

Tillsammans med sex andra fackförbund har Fackförbundet ST skickat ett brev till ambassaden för Belarus i Sverige för att uppmana Belarus regering att respektera mänskliga, fackliga och demokratiska rättigheter.
Nyhet

Premiär för nytt sätt att gå fackliga utbildningar

Nu har vi gjort det smidigare för dig som är förtroendevald att hitta rätt bland våra utbildningar. I vår nya portal hittar du enkelt utbildningar som du har nytta av i just din roll.
Nyhet

Seminarium: Hur mår doktoranden?

Öppet digitalt seminarium om doktoranders arbetsmiljö med Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning med flera.
Debatt

Personalbyten skadar ungdomsvården

De granskningar som nu görs av de statliga ungdomshemmen är bra och nödvändiga, men slutsatsen kan inte vara att den grundläggande idén bakom Statens institutionsstyrelses (SiS) verksamhet är felaktig eller att den slutna ungdomsvården ska övertas av Kriminalvården. I stället måste slutsatsen vara att SiS ska ges bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag.
Nyhet

I dag är det internationella kvinnodagen, 8 mars 2021.

Det är många som vill prata jämställdhet och hur viktigt det är. Det anordnas seminarier, och många debattartiklar publiceras kring frågan på olika sätt just på 8 mars. Det är bra att frågan om jämställdhet och feminism belyses. Men det behövs konkreta handlingar för att vi ska komma vidare i kampen. Det räcker inte med att belysa bristen på jämställdhet.
Nyhet

Säkerhetsprövningar får aldrig missbrukas

Just nu driver Fackförbundet ST flera processer mot Migrationsverket efter att en av våra medlemmar underkänts i en så kallad säkerhetsprövning och därefter förlorat sitt jobb.
Debatt

ST i Dagens Arena

Som svenska fackförbund måste vi alltid reagera när fackliga rättigheter kränks i andra delar av världen. Nu uppmanar vi svenska och europeiska politiker att öka trycket på regimen i Belarus, skriver företrädare för sju fackförbund.
Debatt

Bolund, ta ledartröjan för nollutsläpp!

Ett mål för nollutsläpp från de statliga myndigheternas egen verksamhet skulle visa både att den svenska staten tar sitt ansvar för omställningen, och att Sverige behåller ledartröjan i det globala klimatarbetet. Dags för miljöminister Per Bolund att ta nya tag, skriver Britta Lejon, förbundsordförande ST.

Sociala medier och medlemstidningen Publikt