Nyheter och pressmeddelanden

Välj vad du vill visa

Press

Migrationsverket ska minska med 3 000 personer

Migrationsverket ska på grund av minskade flyktingströmmar och ökade krav från regeringen på effektivitet minska med 3 000 anställda under tre år. Vi i ST har tillsammans med Seko beställt en rapport från en oberoende arbetstagarkonsult eftersom vi är oroliga både för verksamheten och för personalens situation.
Nyhet

Utbetalningar från Förenade Liv

Försäkringsbolaget Förenade Liv betalar nu ut återbäringen som STs medlemmar tjänat in. Totalt rör det sig om en summa på 17,5 miljoner kronor och utbetalningarna kommer göras via juni månad.
Press

Pressinbjudan: Seminarium om statstjänstemannautbildning

Hur kan en sådan utbildning blir verklighet? Vad ska den innehålla och vem ska gå? Detta ska idag diskuteras på vårt förvaltningspolitiska forum.
Press

Medlemmarna vill ha siffror på löneökningen i avtalet

Idag träffas Fackförbundet STs avtalsråd för att diskutera vilka krav ST ska ställa i löneförhandlingarna med Arbetsgivarverket. Den statliga avtalsrörelsen är sist ut och vi överlämnar våra yrkanden den 22 juni.
Nyhet

Testutbildning för skyddsombud

ST utvecklar en ny utbildning för förbundets skyddsombud. 10 - 11 maj genomfördes en testutbildning.
Press

Fackförbundet ST föreslås byta namn till Fackförbundet Sterka

Det är en enig förbundsstyrelse som föreslår att förbundets nya namn blir Fackförbundet Sterka. Vi vill bli ännu tydligare med att vi arbetar för att stärka medlemmars arbetsvillkor och arbetsmiljö.
Nyhet
Publikts löpsedel 6 2017

Publikts löpsedel 6 2017

Vi har löpet till Publikt 6 2017. Ladda hem, skriv ut och sätt upp på jobbet.
Press

Vi stämmer Kriminalvården

Fackförbundet ST har valt att stämma Kriminalvården i tingsrätten. Stämningen gäller en händelse i Nyköping förra året då en anställd använde pepparsprej mot en intagen på häktet. Den anställde fick tio dagars löneavdrag.
Nyhet

Partsrådets verksamhetsberättelse 2016

I dagarna kom Partsrådets verksamhetsberättelse för 2016.
Nyhet

Reservofficerarna ny medlem i Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)

Reservofficerarna blir ny medlem i OFR från och med 28 april. Reservofficerarna är den gemensamma fackliga organisationen för medlemmarna i Svenska Flottans Reservofficersförbund (SFRO) och Sveriges Reservofficerare (SVEROF). I och med inträdet i OFR kommer Reservofficerarna att tillsammans med Officersförbundet och Ledarna ingå i förbundsområde Officerare som företräder militär personal vid förhandlingar med Arbetsgivarverket.

Sociala medier och medlemstidningen Publikt