Nyheter och pressmeddelanden

Välj vad du vill visa

Press

Coronapandemin: Avtal om extra övertid för statligt anställda

Fackförbundet ST har genom förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O tecknat avtal med Arbetsgivarverket om extra övertidsuttag i samband med coronapandemin. Avtalet underlättar för flera myndigheter att upprätthålla samhällsviktiga funktioner. För Fackförbundet ST är det här ett sätt att underlätta för medlemmarna som tar ansvar för den kris som sjukdomen Covid-19.
Nyhet

Så ser vi på nuläget i avtalsrörelsen

Under veckan beslutade förbundsstyrelsen att Fackförbundet STs inställning är att årets avtalsförhandlingar bör skjutas upp. Här kan du läsa mer om hur vi ser på den kommande avtalsrörelsen.
Nyhet

Förtroendeuppdrag förlängs i medlemsregistret

Du som har ett förtroendeuppdrag med sluttid innan årsskiftet registrerat i vårt medlemsregister kommer att stå kvar som förtroendevald fram till den 31 december i år om ingen ändring görs innan dess.
Nyhet
ST skjuter upp kongress till hösten

ST skjuter upp kongress till hösten

Fackförbundet STs förbundsstyrelse föreslår att den planerade kongressen skjuts på framtiden. Enligt styrelsen är det inte möjligt att i nuvarande situation hålla kongress den 26-28 maj. Exakt datum för när kongressen föreslås äga rum är inte beslutat, men inriktningen är att kongressen ska hållas under hösten.
Press

Klart med avtal om korttidspermitteringar med Arbetsgivarverket

Fackförbundet ST har genom förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O tecknat avtal med Arbetsgivarverket om korttidspermitteringar. Avtalet berör enbart arbetsplatser vars arbetsgivare är frivilliga medlemmar i Arbetsgivarverket, det är framförallt anställda på vissa museer, stiftelser, och högskolor. Anställda på statliga myndigheter och verk berörs inte av avtalet. Syftet är att göra det möjligt att undvika omfattande uppsägningar som en följd av åtgärderna för att begränsa spridningen av det nya Coronaviruset.
Nyhet

Nu kan du nominera till Årets värvare och Årets fackliga kamp

Finns det en förtroendevald på din arbetsplats som gjort en extra bra insats för medlemmarna? Då kan du nominera hen till en av STs utmärkelser – Årets värvare eller Årets fackliga kamp.
Press

ST tecknar avtal om korttidspermittering

Fackförbundet ST och Almega har enats om centrala avtal om korttidspermitteringar för avtalsområdena Bransch Kommunikation och Bransch Tågföretagen (tidigare Spårtrafik). Avtalen syftar till att göra det möjligt att undvika omfattande varsel som en följd av åtgärderna för att begränsa spridningen av det nya Coronaviruset.
Nyhet

Så kan du hantera kommande årsmötet

Med anledning av det nya coronaviruset har många förtroendevalda hört av sig om hur årsmöten och andra sammankomster kan hanteras framöver. I den här artikeln har vi samlat information om det.
Nyhet

Inställda utbildningar och evenemang

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi valt att ställa in planerade utbildningar och evenemang till och med 31 maj.
Nyhet

Samarbetet måste stärkas om virusets spridning ska minska

I tider av fara och oro vänder vi oss till staten och myndigheter för besked. Då behövs ett enat agerande. Behoven ser olika ut på olika myndigheter, men det är viktigt att vi – både som anställda och som medborgare – uppfattar att det finns ett tydligt ledarskap.

Sociala medier och medlemstidningen Publikt