Nyheter och pressmeddelanden

Välj vad du vill visa

Press

Rekordår för medlemmar till Fackförbundet ST

Vi har fått många nya medlemmar till Fackförbundet ST under 2016. Vi har värvat cirka 9 000 nya medlemmar vilket gör att vi totalt är cirka 95 000 medlemmar. Detta är det tredje året i rad med positiva medlemssiffror totalt sett. Vid förra årsskiftet var vi drygt 93 000 medlemmar.
Nyhet
Ställningstagande från ST inom Postnord

Ställningstagande från ST inom Postnord

ST inom Postnord har tagit ett ställningstagande med anledning av att Postnords ledning fått kritik för att inte använda kollektivavtalsenliga villkor i upphandling. Här nedan finns ställningstagandet i sin helhet.
Debatt
Fel att flytta ut statliga jobb från Stockholm

Fel att flytta ut statliga jobb från Stockholm

I dagens Svenska Dagbladet skriver Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, bland annat, att regeringen bör nyanställa runt om i landet istället för att flytta ut myndigheter från Stockholm. Behoven finns och hon nämner, bland andra, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Polisen, Försvarsmakten och järnvägarnas underhåll.
Nyhet
Britta Lejon om utlokaliseringar

Britta Lejon om utlokaliseringar

Britta Lejon om utlokaliseringar: Stärk den befintliga statliga verksamheten i landet än att betala för flyttlass, säger Britta Lejon, i en intervju i Svenska Dagbladet.
Debatt
Britta Lejon i DN Debatt

Britta Lejon i DN Debatt

Andelen sjukskrivna av arbetsrelaterade orsaker har växt kraftigt och det är stressdiagnoserna som står för den stora ökningen. Regeringen har uppmärksammat problemen men det räcker inte. Det behövs kraftfullare satsningar, skriver bland annat Britta Lejon ordförande i Fackförbundet ST tillsammans med forskare och företrädare för sju fackförbund och för tankesmedjan Arena idé i en debattartikel på DN Debatt.
Debatt
Vi kräver svar om utlokalisering av statliga jobb

Vi kräver svar om utlokalisering av statliga jobb

I en debattartikel i Dagens Nyheter 23 december kräver Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, svar av regeringen om vilka jobb som ska flyttas vart och när det ska ske.
Nyhet

Dags att besluta om återbetalningsskyddet i din pensionsförsäkring i Kåpan Pensioner

Senast den 31 december måste du som är statligt anställd bestämma om du vill ha återbetalningsskydd eller inte för de nya valbara pensionspremierna som placeras från och med 1 juli 2016. Återbetalningsskydd innebär att ditt försäkringskapital som finns i pensionsförsäkringen betalas ut till dina efterlevande i form av en pension vid dödsfall. Om du avstår från att välja tecknas försäkringen i Kåpan Pensioner enligt PA 16 utan återbetalningsskydd.
Nyhet

Skicka en ST-Julhälsning

Du kanske vill skicka en ST-Julhälsning till kollegorna på jobbet, goda vänner, eller vem som helst.
Nyhet

GOD JUL

Nu är julen snart här och Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, vill tacka för att du är medlem.
Nyhet

Lag om årliga lönekartläggningar

Från och med 1/1 2017 gäller en ny Diskrimineringslag. Den innebär en del ändringar i lagstiftningen framförallt i arbetet för att motverka diskriminering, bland annat genom införandet av årliga lönekartläggningar. Lagen ska också verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Sociala medier och medlemstidningen Publikt