Lönesamtal

Lönesamtal – så förbereder du dig

När du ska prata med chefen om din lön behöver du vara förberedd. Alltifrån att tänka igenom vad du faktiskt gjort under året, till att ta reda på vilka lönekriterier som gäller på arbetsplatsen och hur du ligger till lönemässigt.

Få stöd av våra lönerådgivare

Fackförbundet STs lönerådgivare coachar dig inför ditt lönesamtal och ger dig tips på hur du kan lyfta dina kompetenser utifrån de lönekriterier som finns på din arbetsplats. 

Du når oss på telefon 0771-555 444  vardagar 08:30 - 16:30 (Öppet till 12:30 dag före helgdag). Du kan även nå oss via e-post stdirekt@st.org 
 

Steg 1. Tänk tillbaka – vad har du presterat under året?

Första steget i att förbereda dig inför ditt lönesamtal, det är att gå igenom hur du bidragit till verksamhetsmålen det senaste året.

Jämför det du gör idag med din arbetsbeskrivning. Kanske har du tagit på dig nya arbetsuppgifter, utvecklat ditt sätt att arbeta eller fått ett ökat ansvar. Ge konkreta exempel.

Förresten - måste man vara med på sitt lönesamtal?

Ja, om din arbetsgivare kallar dig till ett möte, som t.ex. lönesamtal, behöver du delta. Om du inte deltar i möten som din arbetsgivare kallar till, kan det räknas som otillåten frånvaro/arbetsvägran. 

ST tecknar kollektivavtal där din rätt till lönesamtal fastställs, och det bästa sättet att påverka din lön är genom att ha ett väl förberett lönesamtal.

Steg 2. Slipa på argumenten för höjd lön

När en arbetsinsats ska värderas utgår man från innehållet i arbetet (VAD man gör) och skickligheten (HUR det görs). Du behöver då veta vilka arbetsuppgifter och vilken typ av skicklighet som värdesätts särskilt på din arbetsplats. Du behöver också veta hur du ligger till lönemässigt och hur din lön utvecklats över åren.

Gå igenom dina anteckningar från tidigare löne- och utvecklingssamtal.

Kontakta ditt lokala fack för att ta reda på:

  • de lokala lönekriterierna (utgångspunkter för lönesättningen, exempelvis svårighetsgrad, ansvarstagande, resultat)
  • den lokala lönepolicyn 
  • lönerelationerna på arbetsplatsen
  • aktuell lönestatistik

Steg 3. En bra dialog

I samtalet mellan dig och din chef gäller det att få till en bra dialog. Gå in i samtalet med en konstruktiv ansats, var rak och ärlig och ställ frågor om något är oklart.

En viktig fråga att ställa är förstås vad du kan göra för att höja din lön. Kanske handlar det om att jobba på ett annat sätt eller ta på dig andra arbetsuppgifter. Kanske handlar det om att utveckla din kompetens.

Efter lönesamtalet bör du ha fått veta

  • hur chefen ser på ditt arbetsresultat och din utveckling
  • hur chefen motiverar sitt förslag till ny lön
  • vad du kan göra för att höja din lön också mer långsiktigt

Du har rätt att få veta på vilka grunder lönen sätts och vad du kan göra för att påverka den.

Åtta tips inför lönesamtalet

När du ska prata lön med chefen behöver du vara förberedd. Här är lönerådgivarnas hetaste tips som gör att du lyckas i lönesamtalet.

Så höjer du din lön

Fördjupning

Du kan läsa mer om hur du förbereder och genomför samtal om lön i broschyrerna Du och din lön – lathund för medlemmar i ST respektive Samtal om lön – en lathund för chefer.

Du kan också gå vår e-utbildning om Lön

 

Lönesamtal eller lönesättande samtal?

Ett samtal om lön kan ha olika funktioner. Innan du sätter dig i samtalet med din chef behöver du vara klar över vad som gäller på din arbetsplats.

Samtalet om lön kan vara

  • ett lönesamtal där den anställda har en dialog med chefen om arbetsresultat och lön, men då bara som underlag inför förhandlingen mellan det lokala facket och arbetsgivaren. På bolagssidan är begreppet lönesamtal samma sak som lönesättande samtal är på Arbetsgivarverkets område.
  • ett samtal där lönen bestäms direkt mellan den anställda och chefen och deras överenskommelse gäller som kollektivavtal (lönesättande samtal). Bolagssidans motsvarighet kallas lönesamtal.

Arbetar du inom ett bolag tillämpas normalt den traditionella förhandlingsmodellen. Då är det ett vanligt lönesamtal du har med din chef. Arbetar du inom en myndighet, ett affärsverk, på universitet/högskola eller i en statsunderstödd stiftelse kan bägge modellerna vara aktuella.

Hör med ditt lokala fack vad som gäller.

Om ni inte är överens

Förhandlar du själv direkt med chefen om din lön (i lönesättande samtal) och ni inte är överens, ska oenigheten framgå i minnesanteckningarna. Då kan frågan om din lön tas upp i förhandling mellan det lokala facket och arbetsgivaren.

Sätts lönen i en traditionell löneförhandling är det viktigt att de fackliga förhandlarna är insatta i dina argument för högre lön.

Inför kommande år

Ta dig tid att utvärdera ditt samtal om lön. Vilka slutsatser kan du dra? Vilka svar du fick på frågan om vad du ska göra för att höja din lön? Är det något du bör ta upp i ditt kommande utvecklingssamtal?

Är du inte är nöjd med samtalet eller om du tycker att lönearbetet på arbetsplatsen borde bli bättre, kontakta ditt lokala fack.

Bli medlem i facket

Som medlem i ST får du bland annat tillgång till lönecoachning, förhandling och facklig rådgivning. Ta hjälp av oss i löneförhandlingen. Läs mer om medlemskapet här.