Måste jag löneförhandla själv?

Antingen löneförhandlar du själv med arbetsgivaren genom ett lönesättande samtal, eller så har du ett lönesamtal och efter det bestäms den nya lönen i löneförhandlingar mellan ST lokalt och arbetsgivaren.

Vilken modell som används skiljer sig mellan olika arbetsplatser och på vissa arbetsplatser kan man välja modell för löneförhandling själv. Kolla vad som gäller hos dig. Oavsett modell så ska det lokala facket vara ett stöd, bollplank och även kunna ge kunskap, statistik och verktyg inför ditt lönesamtal/lönesättande samtal.

Vid löneförhandling genom lönesättande samtal är tanken att det ska vara en dialog mellan dig och din lönesättande chef. Du kan kontakta ditt lokala arbetsplatsombud om du och din arbetsgivare inte kommer överens. Var tydlig redan vid samtalet med att tala om för din chef att du inte är enig/nöjd.