Får jag som vikarie vara med i de årliga löneförhandlingarna?

Det beror på vad du och din arbetsgivare har kommit överens om. Oftast är vikariat inte så långa och då är det rimligt att ha samma lön under hela anställningsperioden. Om det sker förändring av dina arbetsuppgifter eller om vikariatet förlängs eller övergår i en annan anställningsform så ska du ta upp lönefrågan med din chef.