Studenter på cafe

Försäkringar för dig som student

Som ny studentmedlem ansluts du automatiskt till ett studentförsäkringspaket som ingår i ditt medlemskap utan extra kostnad i tre månader.

Försäkringarna gäller från din första dag som medlem. Du som blir studentmedlem från 1 september 2019 ansluts automatiskt till ett försäkringspaket från Folksam som består av följande delar:

  • Studieavbrottsförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring
  • Diagnosförsäkring
  • Försäkring som ger ersättning vid nära anhörigs bortgång

Försäkringarna ingår i ditt medlemskap utan extra kostnad i minst tre månader. Du kommer under den perioden att få ett brev från Folksam med erbjudande om att fortsätta med försäkringarna till medlemspris.