En bild på STs förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar
Photo: Malin Hansson

Nya utmaningar i arbetslivet väntar efter Corona

Hur kan vi förbereda oss på arbetslivet efter pandemin och vad ska vi som arbetar fackligt tänka på? STs förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar svarar på frågor om arbetslivet efter Corona.

Coronapandemin har medfört historiskt snabba förändringar i arbetslivet. Många har upplevt en bättre balans i livet utan arbetsresor och att de kunnat koncentrera sig bättre i hemmet. För andra har hemmiljön upplevts störande och man har saknat kontakten med kollegorna.

När det nu är dags att förbereda oss för ett arbetsliv efter Corona kan nya utmaningar uppstå. STs förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar svarar på vilka frågor som kommer bli viktiga framöver.

Vilka utmaningar ser du i arbetslivet efter Corona?

– Vi kommer behöva lära oss att arbeta tillsammans igen. Många vill säkert fortsätta arbeta mycket på distans medan andra kommer att vilja arbeta som innan pandemin. En utmaning är att kombinera arbetsgruppens behov och enskilda personers önskemål. Förutsättningarna för ett digitalt arbetssätt kommer att se olika ut på olika arbetsplatser. Det kommer vara viktigt att fortsätta prata om arbetsmiljö och ledarskap.
 

Vilka perspektiv behöver vi som arbetar fackligt ha med oss?

– Det är viktigt att ha en tät medlemskontakt för att lyssna in medlemmarnas önskningar. Medlemmarna kommer ha olika viljor och det finns ingen lösning som passar alla, därför är flexibilitet en ledstjärna. När riktlinjer ska tas fram för distansarbete är det extra viktigt med samverkan för att olika perspektiv ska beaktas. Var aktiva i diskussionerna om arbetssätt och bevaka arbetsmiljöperspektivet. Det kan också hända att frågor om arbetstid kommer upp när distansarbete diskuteras. Vi får heller inte glömma ledarskapsperspektivet och arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön.


Vad är det viktigaste för mig som förtroendevald att tänka på i relation till medlemmar som vill arbeta på distans?

– Både arbetsgivare och arbetstagare måste vara överens om distansarbete. Det finns ingen rätt och heller ingen skyldighet att arbeta på distans, utan det måste regleras i en skriftlig överenskommelse mellan medlem och arbetstagare. I den överenskommelsen bör en huvudarbetsplats definieras. Om medlemmen, över tid, arbetar mer än 50 % på distans ändras tjänsteställe enligt inkomstskattelagen. Glöm inte heller att det ska finnas med en ömsesidig uppsägningstid i om distansarbete i avtalet. Det är även viktigt att se över sin hemförsäkring.

Följ med i diskussionen om arbetslivet efter Corona i våra olika kanaler. Du som är förtroendevald kan ladda ner appen för att inte missa några nyheter.