UoH-aktiviteter 2022

Konferens 12 december 2022 Framtidens arbetsliv II

Länk till anmälan

Avdelningen inbjuder till en konferens med fokus på arbetsmiljö/hälsa och ledarskap efter pandemin och vid hybridarbete. Ökad kunskap kring vår arbetsskadeförsäkring, AFA. Vi kommer också att få en rapportering  av Fackförbundet STs arbetsmiljörapport och då specifikt för vår avdelning. En dag med forskning, fakta och reflektion.

Se i inbjudan för att ta del av mer information (uppföljningsprojektet Future Work/Framtidens Arbetsplats presenteras i början på december, men mycket finns tillgängligt redan nu. Arbetsmiljörapporten i sin helhet finns tillgänglig efter den 14 november på STs webb och AFA försäkring hittar ni också på webben).

Konferens torsdag 15 december 2022 -Lokalt systematiskt fackligt arbete

Avdelningen inbjuder till en konferens för att stärka det lokala systematiska fackliga arbetet med kollektivavtal, opinionsbildning och kommunikation.

 • Målgrupp: Sektionsföreträdare med intresse för sektionens kommunikativa arbete.
 • Syfte: Att bistå sektionerna med inspiration och stöd i kommunikation i deras verksamhet.
 • Verktyg: Stöd i innehåll och skrivande, textmallar för vissa sorters återkommande kommunikation

  Erfarenhetsutbyte avseende goda exempel och arbetssätt. Hur kommunicerar vi med presumtiva,    befintliga respektive lämnande medlemmar. Hur kommunicerar vi med arbetsgivareföreträdare och    omgivande samhälle? Informationskanal till förbundet (kring till exempel layout-mallar, opinionsarbete m.m.)

Utförligt program och eventuellt annat material kommer att publiceras här inom kort. Så även länk till det digitala mötet.
Hälsningar
Kommunikationsgruppen bestående av Sandra, Ingo, Kjell och Jonas.

Ingen anmälan krävs och konferensen kommer att vara helt digital så varje sektion har obegränsad möjlighet att ha flera deltagare.

  Löne- och avtalskonferens 7-8 September 2022

  Konferensen kommer att koncentreras kring inflytande i förhandlingsarbetet vid de lokala kollektivavtalsförhandlingarna. Vi går igenom exempel på förhandlingssituationer för att gemensamt hitta lösningar. Målgruppen är förtroendevalda som löneförhandlar eller kommer att löneförhandla.

  Konferensen genomförs fysiskt 7-8 september 2022

  Inbjudan, program och arbetsmaterial

  Avtal om omställning