Kollegor står i grupp och samtalar

Kontakt

Publicerad: 2022-03-08

Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Kontakta Fackförbundet ST vid SU/ Contact The Union of Civil Servants- ST at SU
st@st.su.se
08-16 40 17

Kontakta huvudskyddsombud vid SU /Contact Chief Safety Representative at SU
huvudskyddsombud@su.se

Kontakta valberedning för ST vid SU/ Contact Nomination Committee for ST at SU
Maria Tullgren Pearman, maria.tullgren-pearman@su.se
Mia Svärd Baker, maria.baker@su.se

Kontakta revisorerna för ST vid SU/ Contact Auditor for ST at SU
Lotta Berglund, lotta.berglund@su.se
Camilla Lilius, camilla.lilius@su.se
Kristina Romare, kristina.romare@su.se

Besöksadress/ Visiting address
Skära Villan (Svante Arrhenius väg 30) (klicka för karta)

Närmaste T-banestation / Nearest subway station
Universitetet

Postadress/Mailing address
Fackförbundet ST vid Stockholms universitet
Svante Arrhenius väg 30, Skära Villan
106 91 Stockholm

Internpost adresseras till/Internal mail
Fackförbundet ST vid SU
Svante Arrhenius väg 30, Skära villan

Styrelsen

Alejandra Pizarro CarrascoOrdförande
Camilla GamrellVice ordförande