Kungliga Tekniska Högskolan KTH

Publicerad: 2022-01-25

Styrelsen

Susanna Elfving BlomsterOrdförande
Sara ÖhmanStyrelseledamot