Kungliga Tekniska Högskolan KTH

Styrelsen

Susanna Elfving BlomsterOrdförande
Sara ÖhmanStyrelseledamot