Aktuellt

Aktuellt

Den 22 mars håller ST-sektionen inom Göteborgs universitet årsmöte. Vid årsmötet beslutas bland annat om ny styrelse för sektionen samt lönepolitiskt program, budget och verksamhetsplan för 2023.

Varmt välkommen till Fika med facket!

In the last newsletter of the year, you can read about the latest news from the salary negotiations, the new salaries for doctoral students, and updated guidelines for remote work. We also report that the dismissal of one of the GU section's members is being legally tried in the Labor Court.

I årets sista nyhetsbrev kan du bland annat läsa om senaste nytt inför löneförhandlingarna, de nya doktorandstegarna, uppdaterade riktlinjer för distansarbete och att förbundet driver uppsägningen av en av GU-sektionens medlemmar till Arbetsdomstolen.

I de lokala löneförhandlingarna är det viktigt att ha ett bra underlag för varje individ. Vi önskar därför att så många som möjligt fyller i den digitala lönenkät som sektionsstyrelsen skickat ut med e-post.

In this newsletter from the ST section, you can read about salary negotiations, practices regarding remote work, the new working hours agreement for teachers, the election of health and safety representatives, and the welcoming of doctoral students and other new employees.

I september månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om kommande löneförhandlingar, praxis kring distansarbete, det nya arbetstidsavtalet för lärare, val av arbetsmiljöombud samt välkomnande av doktorander och andra nyanställda.

I juni månads nyhetsbrev från ST-sektionen kan du bland annat läsa om några av höstens medlemsarrangemang och sektionens satsning på diskussion och information om vår förhandlingsmodell för lönesättning.

Efter många års förhandlingar har fack och arbetsgivare kommit överens om ett nytt arbetstidsavtal för lärare vid Göteborgs universitet.

I april månads nyhetsbrev från ST-sektionen får du bland annat veta mer om nya OB- och beredskapstillägg, hur du kan stödja STs arbete för Ukraina och vilka aktiviteter som är på gång under våren.