Nyheter

Nyheter

Den 23-24 november deltog delar av sektionsstyrelsen på möte med andra sektioner.

Här kan du som medlem komma åt förslagslådan och presentationen från informationen om avtalade rättigheter.

Den 4 oktober samlades medlemmar för att ta del av information om kollektivavtalade rättigheter.

I början av september genomfördes lönesamtalsutbildning vid tre tillfällen, fysiskt och på distans.