LDC

Publicerad: 2022-01-25

LDC klubbens ordförande:
Alonso Acosta
E-post: alonso.acosta@ldc.lu.se
Handläggare vid Verksamhetsstöd
Telefon:+46 46 222 13 31

Ledamöter:
Jorma Lindgren
E-post: jorma.lindgren@ldc.lu.se
Systemadministratör vid Infrastrukturtjänster
Telefon:+46 46 222 13 66

Levente Csongvai
E-post: levente.csongvai@ldc.lu.se
IT-tekniker vid Närstöd
Telefon:+46 46 222 13 36

Paul Linge
E-post: paul.linge@ldc.lu.se
Systemadministratör vid Infrastrukturtjänster
Telefon:+46 46 222 63 23

Valberedning:
Erik Ekenberg, sammankallande
Nätverksspecialist vid Nätinfrastruktur
Telefon:+46 46 222 13 62