Sektionens övriga lokala förtroendevalda - uppdrag utom styrelsen

Publicerad: 2022-03-16

Här finner du kontaktuppgifter till ST:s arbetsmiljöombud, styrelseersättare, revisorer och valberedning.

I sektionen på Högskolan har vi några ytterst viktiga uppdrag som formellt inte hör till den ordinarie styrelsen. Dessa är följande - med respektive mejladress:

Styrelseersättare:
Vakant

Arbetsmiljöombud:
Ola Jeppson - ola.jeppson@hig.se

Revisorer (+ revisorsersättare):
Carina Olsson - carina.olsson@hig.se
Ginger Österberg - ginger.osterberg@hig.se
Lena Thavelin (ersättare) - lena.thavelin@hig.se

Valberedning och ersättare:
För närvarande råder vakanser på dessa uppdrag.

Vi söker således personer till valberedningen som ju är nyckelpersoner i att säkerställa att vi  får"Rätt person på rätt plats".