Sektionsstyrelsens fakultetsansvariga

Här kan du se vilka förtroendevalda som representerar medlemmarna på de olika fakulteterna.

På Göteborgs universitet förhandlar facken med arbetsgivaren på fakultetsnivå. Ärenden som till exempel anställningar och organisationsförändringar tas upp på MBL-möten som äger rum varannan vecka vid respektive fakultet.

Kontakta den som är ansvarig för din fakultet om du har information eller frågor relaterade till arbetsmiljö, arbetsbelastning, organisationsförändringar eller andra fackliga frågor på din arbetsplats.

Fakultetsansvariga vid Göteborgs universitet

Fakultet/motsvarande

 • Gemensamma förvaltningen
  Peter Brandt
  031-786 11 69 (efter klockan 15.00)
 • Handelshögskolan
  Solveig Persson
  solveig.persson@sprak.gu.se
  031-786 45 85
 • Humanistiska fakulteten
  Peter Brandt
  031-786 11 69 (efter klockan 15.00)
 • IT-fakulteten
  Peter Brandt
  031-786 11 69 (efter klockan 15.00)
 • Konstnärliga fakulteten
  Solveig Persson
  solveig.persson@sprak.gu.se
  031-786 45 85
 • Naturvetenskapliga fakulteten
  Anna Nilsson
  anna.nilsson@socmed.gu.se
 • Sahlgrenska akademin
  Peter Brandt
  031-786 11 69 (efter klockan 15.00)
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten
  Helena Rohdén
  helena.rohden@gu.se
  031-786 12 01
 • Universitetsbiblioteket
  Solveig Persson
  solveig.persson@sprak.gu.se
  031-786 45 85
 • Utbildningsvetenskapliga fakulteten
  Peter Brandt
  031-786 11 69 (efter klockan 15.00)