Kontaktuppgifter ST inom Trafikverket

Här finns kontaktuppgifter till våra förtroendevalda inom Trafikverket

Samverkansledamöter

Kontaktpersoner inom respektive verksamhetsområde

Styrelsen

Airi Aspman LarssonVice ordförande, Styrelseledamot

ST inom Trafikverket har 7 sektioner eller direkt underliggande klubbar