Avdelning ST inom Sveriges geologiska undersökning