Avdelning ST inom Statens Fastighetsverk

Styrelsen

Kerstin Linder

Kerstin Linder

Ordförande
010-4787036
Lena Larsson

Lena Larsson

Vice ordförande
010-4787029