Avdelning ST inom Specialpedagogiska skolmyndigheten

Välkommen till Fackförbund ST inom Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM).

 

 

Nyheter

Informationsbrev nr 10

Informationsbrev nr 9 från ST inom SPSM

Era synpunkter inför MBL-förhandlingen till SPSM:s ny organisation

Informationsbrev nr 6