Avdelning ST inom Socialstyrelsen

Styrelsen

Åsa-Britt Edoff

Åsa-Britt Edoff

Ordförande
075-2473181
Soili Palmqvist

Soili Palmqvist

Vice ordförande
0708-532550

ST inom Socialstyrelsen har 3 sektioner eller direkt underliggande klubbar