Avdelning ST inom Socialstyrelsen

Styrelsen

Soili Palmqvist

Soili Palmqvist

Vice ordförande
0708-532550

ST inom Socialstyrelsen har 3 sektioner eller direkt underliggande klubbar