ST inom SMHI

Styrelsen

Christina SverkerStyrelseledamot
Ronald ScheirerStyrelseledamot

ST inom SMHI har 3 sektioner eller direkt underliggande klubbar