Avdelning ST inom SCB

Styrelsen

Krister Näsén

Krister Näsén

Ordförande
Ulla Ekander Liew

Ulla Ekander Liew

Vice ordförande
010-4796183

ST inom SCB har 3 sektioner eller direkt underliggande klubbar