Avdelning ST inom Rättsmedicinalverket

Styrelsen

Sevinc Budak

Sevinc Budak

Ordförande
010-4834827
Sevinc Budak

Sevinc Budak

Ordförande
010-4834827
Mihaly Rapcsak

Mihaly Rapcsak

Vice ordförande