Sektion ST inom PostNord Väst

Välkommen till Sektion Väst

I sektion Väst bevakar vi verksamheten inom följande postnummerområden 40-59 och 65-71. Vi tar vara på medlemmarnas intresse genom samverkan med arbetsgivaren. Sektionsstyrelsen består av ordförande (Andreas Zetterlund) och vice ordförande (Gunilla Larsson), 5 ordinarie ledamöter och tre ersättare, vi har ett 20-tal arbetsplatsombud som representerar medlemmarna i både lokala och områdessamverkan inom produktion och administartion. Vi finns i alla led inom PostNord då vi är ett vertikalt förbund vilket betyder att vi organiserar administrativ personal, brevbärare, chaufförer, terminalarbetare, chefer och ledare. Detta gör att vi förstår innebörden att samarbeta över gränserna. I bilden ovan figurerar några av styrelseledamöterna samt Tony Åman som adjugerats till styrelsen.

Styrelsen

Andreas Zetterlund

Andreas Zetterlund

Ordförande
+46730815478